rethinkdbRozpoczęcie pracy z rethinkdb


Uwagi

Co to jest RethinkDB?

  • Baza danych open source do tworzenia aplikacji internetowych w czasie rzeczywistym
  • Baza danych NoSQL, która przechowuje dokumenty JSON bez schematu
  • Rozproszona baza danych, którą można łatwo skalować
  • Baza danych o wysokiej dostępności z automatycznym przełączaniem awaryjnym i odporną na awarie

RethinkDB to pierwsza skalowalna baza danych typu open source zbudowana dla aplikacji w czasie rzeczywistym. Udostępnia nowy model dostępu do bazy danych - zamiast sondować zmiany, deweloper może nakazać bazie danych ciągłe przekazywanie zaktualizowanych wyników zapytań do aplikacji w czasie rzeczywistym. RethinkDB pozwala programistom tworzyć skalowalne aplikacje w czasie rzeczywistym w ułamku czasu przy mniejszym wysiłku.

Wersje

Wersja Data wydania
2.3.5 27.08.2016
2.3.4 2016-06-03
2.3.3 31.05.2016
2.3.2 2016-05-05
2.3.1 22.04.2016
2.3.0 2016-04-05

Instalacja na OS X

Korzystanie z Homebrew

Wymagania wstępne: Upewnij się, że korzystasz z systemu OS X 10.9 (Mavericks) lub nowszego i masz zainstalowaną Homebrew .

Uruchom następujące polecenie w swoim terminalu:

brew update && brew install rethinkdb

Kompiluj ze źródła

Budowanie RethinkDB ze źródła wymaga OS X 10.9 (Mavericks) lub nowszego. Xcode jest wymagany do kompilacji ze źródła.

Uzyskaj kod źródłowy

Pobierz i rozpakuj archiwum:

wget https://download.rethinkdb.com/dist/rethinkdb-2.3.4.tgz
tar xf rethinkdb-2.3.4.tgz

Kompiluj RethinkDB

Rozpocznij proces kompilacji:

cd rethinkdb-2.3
./configure --allow-fetch --fetch openssl
make

rethinkdb binarny rethinkdb znajdziesz w rethinkdb build/release/ .

Instalacja na Ubuntu

Pliki binarne Ubuntu są dostępne zarówno dla architektury 32-bitowej, jak i 64-bitowej

source /etc/lsb-release && echo "deb http://download.rethinkdb.com/apt $DISTRIB_CODENAME main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rethinkdb.list
wget -qO- https://download.rethinkdb.com/apt/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install rethinkdb
 

Instalacja w systemie Windows

Ściąganie

Wymagania wstępne: Zapewniamy natywne 64-bitowe pliki binarne dla systemu Windows 7 i nowszych wersji. Wymagana jest 64-bitowa wersja systemu Windows.

Pobierz archiwum ZIP i rozpakuj je w wybranym katalogu.

Port systemu Windows RethinkDB jest najnowszym dodatkiem i nie otrzymał jeszcze tyle strojenia, jak wersje Linux i OS X. Proszę zgłaszać wszelkie problemy z wydajnością na GitHub .

Uruchamianie RethinkDB

Wersja RethinkDB dla Windows, podobnie jak wersje Linux / OS X, jest wykonywana z wiersza poleceń. Musisz uruchomić powłokę poleceń systemu Windows.

  • Naciśnij Win + X i kliknij „Wiersz polecenia”; lub
  • Otwórz menu Start, kliknij „Uruchom” i wpisz „cmd” ENTER

Użyj polecenia cd aby przejść do katalogu, w którym rozpakowałeś rethinkdb.exe .

C:\Users\Slava\>cd RethinkDB
C:\Users\Slava\RethinkDB\>
 

Następnie możesz uruchomić RethinkDB z domyślnymi opcjami.

C:\Users\Slava\RethinkDB\>rethinkdb.exe
 

Możesz także użyć dowolnej opcji wiersza poleceń do sterowania konfiguracją (a także do określenia pliku konfiguracyjnego ).

Aby rozpocząć od określonego katalogu danych:

rethinkdb.exe -d c:\RethinkDB\data\
 

Aby określić nazwę serwera i inny klaster, do którego należy dołączyć:

rethinkdb.exe -n jarvis -j cluster.example.com