slickPierwsze kroki z zręcznością


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest zręczność i dlaczego deweloper może chcieć z niej skorzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w ramach slick i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla zręczności jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące szybkiego instalowania lub instalowania.

http://kenwheeler.github.io/slick/

Slick Slider jest łatwy w użyciu i dostosowywalny. Zapewnia dużą liczbę opcji dostosowywania, w tym responsywnych opcji opartych na punktach przerwania.

Aby zacząć od zręczności, nie jest to takie trudne. Wystarczy pobrać pliki js i css ze strony internetowej, utwórz kod HTML i uruchom wtyczkę, używając jednego wiersza jQuery, jak pokazano poniżej:

HTML:

<div class="your-class">
  <div>your content</div>
  <div>your content</div>
  <div>your content</div>
</div>
 

jQuery:

$('.single-item').slick();

Spowoduje to uruchomienie suwaka. Następnie możesz dostosować opcje wyglądu, który chcesz osiągnąć.