sqlalchemyORM


Uwagi

SQLAlchemy ORM jest zbudowany na bazie SQLAlchemy Core . Na przykład, chociaż klasy modeli używają obiektów Column , są one częścią rdzenia i można tam znaleźć bardziej odpowiednią dokumentację.

Główne części ORM to sesja , zapytanie i odwzorowane klasy (zwykle używające deklaratywnego rozszerzenia we współczesnym SQLAlchemy).

ORM Powiązane przykłady