sqliteRozpoczęcie pracy z sqlite


Wersje

Wersja Główne zmiany Data wydania
3.0 2004-06-18
3.7.11 WYBIERZ max (x), y 2012-03-20
3.8.3 CTE 11.02.2014

Instalacja

SQLite to biblioteka C, która zazwyczaj jest kompilowana bezpośrednio do aplikacji, pobierając kod źródłowy najnowszej wersji i dodając plik sqlite3.c do projektu.

Wiele języków skryptowych (np. Perl , Python , Ruby itp.) I frameworki (np. Android ) mają obsługę SQLite; odbywa się to za pomocą wbudowanej kopii biblioteki SQLite, która nie musi być instalowana osobno.

Do testowania SQL przydatne może być użycie powłoki wiersza poleceń ( sqlite3 lub sqlite3.exe ). Jest już dostarczany z większością dystrybucji Linuksa; w systemie Windows pobierz wstępnie skompilowane pliki binarne z pakietu sqlite-tools i wypakuj je gdzieś.

Dokumentacja

SQLite ma już obszerną dokumentację , której nie należy powielać tutaj.