sybaseRozpoczęcie pracy z Sybase


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest sybase i dlaczego deweloper może chcieć z niego korzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w sybase i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla sybase jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania sybase.