system.reactive Wybieranie nowej wartości dla każdej wartości w obserwowalnym


Przykład

emails.Select(email => email.Body)