titanPierwsze kroki z Titanem


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest Titan i dlaczego deweloper może chcieć go używać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w obrębie Titan i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla Titan jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Inicjalizacja wykresu Titan

Przy odpowiednim backendie pamięci można uruchomić nowy wykres titan poprzez:

graph = TitanFactory.open("config.properties");
 

Wehere config.properties definiuje kilka konfiguracji związanych z backendem pamięci. Titan zapewnia kilka przykładowych konfiguracji w pakiecie do pobrania. Na przykład conf/titan-cassandra.properties

Stenogramu można również użyć, jeśli chcesz zignorować większość opcji konfiguracji:

Na przykład dla zaplecza Cassandra :

graph = TitanFactory.open("cassandra:localhost")
 

W przypadku bazy danych Berkeley DB :

graph = TitanFactory.open('berkeleyje:/tmp/graph')
 

Wszystkie powyższe polecenia utworzą wykres Tytana, który zachowa odpowiedni backend. Jeśli wykonujesz te polecenia po raz pierwszy, wykres początkowo będzie pusty.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji lub instalacji Titan.