TwilioRozpoczęcie pracy z Twilio


Uwagi

Twilio zapewnia platformę do komunikacji za pośrednictwem wiadomości IP (czat), wideo, głosu, SMS-ów i MMS-ów. Ten prosty przykład pokazuje, jak wysłać wiadomość SMS za pomocą modułu Twilio dla Node.js.

Wersje

Wersja Data wydania
1.0.0 2016-04-12

Wysyłanie wiadomości SMS z numeru amerykańskiego

W ten sposób można wysłać wiadomość SMS z numeru amerykańskiego za pomocą zestawu SDK Node.js pakietu Twilio.

Najpierw musisz zainstalować klienta Node.js, używając:

npm install twilio
 

Następnie musisz utworzyć konto na ich stronie internetowej .

Po utworzeniu konta będziesz potrzebować identyfikatora SID konta i tokena uwierzytelniania, które można znaleźć na internetowym pulpicie nawigacyjnym.

Lokalizacja identyfikatora SID konta i tokenu uwierzytelnienia na pulpicie nawigacyjnym online

W poniższym przykładzie kodu zamień [Account SID] i [Auth Token] na te z twojego konta.

// Twilio Credentials 
var accountSid = '[Account SID]'; 
var authToken = '[Auth Token]'; 
 
//require the Twilio module and create a REST client 
var client = require('twilio')(accountSid, authToken); 
 
client.messages.create({ 
  to: "+16518675309", // Any number Twilio can deliver to
  from: "+14158141829", // A number you bought from Twilio and can use for outbound communication
  body: "Hey Jenny, thanks for the pull request, will merge it right away." 
}, function(err, message) { 
  console.log(message.sid); 
});
 

Wysyłanie wiadomości SMS za pomocą obietnic

Interfejs API Node.JS Twilio natywnie obsługuje obietnice, umożliwiając korzystanie z obietnic podczas wysyłania wiadomości SMS (ten przykład został wzięty i dostosowany bezpośrednio z Dokumentów API Twilio ).

// Create an authenticated Twilio REST API client
var twilio = require('twilio');
var client = new twilio.RestClient('ACCOUNT_SID', 'AUTH_TOKEN');

// A simple example of sending an sms message using promises
var promise = client.makeCall({
  to:'+16515556667777', // a number to call
  from:'+16518889999', // a Twilio number you own
  body: 'Hello, world.' // A URL containing TwiML instructions for the call
});

// You can assign functions to be called, at any time, after the request to
// Twilio has been completed. The first function is called when the request
// succeeds, the second if there was an error.
promise
.then(function(sms) {
  console.log('Call success! SMS SID: ' + sms.sid);
}, function(error) {
  console.error('Call failed! Reason: ' + error.message);
});