v8Rozpoczęcie pracy z wersją 8


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest v8 i dlaczego deweloper może chcieć z niej skorzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w wersji 8 i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla wersji 8 jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Wersje

Wydania v8

Wersja Data wydania
0.1.0 2008-07-03
1.0.0 2009-02-09
2.0.0 18.11.2009
3.0.0 07.12.2010
3.10.0 30.10.2012
3.20.0 28.06.2013
4.2.1 14.01.2015
4.10.1 16.01.2016

Instalacja lub konfiguracja

v8 wykorzystuje Google depot_tools uzyskania źródła i budowy biblioteki. Aby zainstalować narzędzia depot_tools , postępuj zgodnie z instrukcjami tutaj:

https://www.chromium.org/developers/how-tos/install-depot-tools

Pobierz źródło v8 , uruchamiając

/path/to/depot_tools/fetch v8
 

Po uruchomieniu tego polecenia, aby pobrać nowe wersje w przyszłości, uruchom

/path/to/depot_tools/gclient sync
 

Instrukcje kompilacji znajdują się tutaj: https://github.com/v8/v8/wiki/Building%20with%20GN