virtualenvRozpoczęcie pracy z virtualenv


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest virtualenv i dlaczego deweloper może chcieć z niego korzystać.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w virtualenv i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla virtualenv jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Narzędzie Virtual Environment ( virtualenv ) służy do izolowania różnych projektów i ich zależności poprzez tworzenie indywidualnych środowisk python dla każdego z nich. To jest jak instalacja pakietu lokalnie (a nie globalnie), podobnie jak opcja instalacji pakietu npm . Poniżej znajduje się przykład instalacji i testowania virtualenv do tworzenia dwóch projektów (aplikacja Django Project1-A i aplikacja Flask Project2-A):

 1. Początkowo sprawdź, czy virtualenv jest już zainstalowany $ virtualenv --version
 2. Uruchom $ pip install virtualenv (dla komputerów Mac i Linux) lub $ sudo apt-get install python-virtualenv dla Ubuntu, easy_install dla Windows, aby zainstalować środowisko python.
 3. $ mkdir Project1 i $ cd Project1
 4. Uruchom $ virtualenv venvp1 a to utworzy folder venvp1 w katalogu Project1.
 5. Aby aktywować środowisko, uruchom source venvp1/bin/activate (jeśli Linux) i venvp1\Scripts\activate (jeśli Windows), a monit zmieni się na (venvp1)Your-Computer:your_project UserName$)
 6. Uruchom pip install Django aby zainstalować Django dla projektu 1 i deactivate (w razie potrzeby), aby powrócić do środowiska globalnego.
 7. Powtórz kroki 3-6 dla aplikacji Flask z innym katalogiem, nazwami virtualenv i pip install Flask aby zainstalować Flask.

Po wykonaniu powyższych kroków (bez żadnych błędów) można (ewentualnie i) jednocześnie pracować między oboma środowiskami bez żadnych konfliktów.

Uwagi:

 1. virtualenvwrapper to kolejne przydatne narzędzie, które jest rozszerzoną wersją virtualenv, chociaż procedura instalacji dla obu jest prawie taka sama.
 2. Wykonanie komendy virtualenv z --no-site-packages wyklucza globalnie zainstalowane pakiety.
 3. Aby zatrzymać bieżący stan środowiska, uruchom $ pip freeze > installedpkgp1.txt . Ten plik tekstowy zawiera listę zainstalowanych pakietów (w tym ich wersji) w bieżącym środowisku. Jeśli zajdzie potrzeba wdrożenia tego samego środowiska w innym folderze (lub komputerze), wystarczy wykonać polecenie $ pip install -r installedpkgp1.txt utworzy to samo środowisko.
 4. Przydatne polecenia:
 • lsvirtualenv - lista wszystkich środowisk
 • cdvirtualenv - obecnie aktywowane środowisko wirtualne
 • cdsitepackages - jak poprzedni, ale przechodzi bezpośrednio do katalogu site-packages
 • lssitepackages - wyświetla zawartość katalogu site-packages