Looking for websocket Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for websocket Keywords? Try Ask4Keywords

WebSocketsRozpoczęcie pracy z WebSockets


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest websocket i dlaczego deweloper może chcieć z niego korzystać.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w obrębie websocket i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla websocket jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania lub instalowania gniazda sieciowego.

Przykład klienta z gniazdem internetowym

To jest przykład klienta gniazda sieciowego w javascript.
To:

 1. Łączy się z serwerem demonstracyjnym na żywo.
 2. Wysyła wiadomość.
 3. Odbiera wiadomości.
 4. Rozłącza się po pewnym czasie.
var mySocket  = null;
var serverUrl  = 'wss://echo.websocket.org'; // wss: is ws: but using SSL.
var oWebSocket = window.WebSocket || window.MozWebSocket;
if (oWebSocket) {
  mySocket = new oWebSocket (serverUrl);
  if (mySocket) {
    console.log (mySocket);
    mySocket.onopen   = onSocketOpen;
    mySocket.onclose  = onSocketClose;
    mySocket.onmessage = onSocketMessage;
    mySocket.onerror  = onSocketError;

    setTimeout (closeSocket, 5000); // Be polite and free socket when done.
  }
}

function onSocketOpen (evt) {
  console.log ("Socket is now open.");
  mySocket.send ("Hello from my first live web socket!");
}

function onSocketClose (evt) {
  console.log ("Socket is now closed.");
}

function onSocketMessage (evt) {
  console.log ("Recieved from socket: ", evt.data);
}

function onSocketError (evt) {
  console.log ("Error with/from socket!:");
  console.log (evt);
}

function closeSocket () {
  if (mySocket.readyState !== mySocket.CLOSED) {
    console.log ("Closing socket from our end (timer).");
    mySocket.close ();
  }
  else
    console.log ("Socket was already closed (timer).");
}
 

Jeśli uruchomisz ten kod w konsoli, otrzymasz wynik:

WebSocket { url: "wss://echo.websocket.org/", readyState: 0, bufferedAmount: 0, onopen: null,
  onerror: null, onclose: null, extensions: "", protocol: "", onmessage: null,
  binaryType: "blob" 
}
2 // <--- 2 was the socket ID in this instance.
Socket is now open. 
Recieved from socket: Hello from my first live web socket! 
Closing socket from our end (timer). 
Socket is now closed.