Looking for wso2-am Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for wso2-am Keywords? Try Ask4Keywords

wso2-amRozpoczęcie pracy z wso2-am


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest wso2-am i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w ramach wso2-am i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla wso2-am jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja i działanie w trybie samodzielnym

Ten przykład pokazuje, jak zainstalować i uruchomić WSO2 API Manager na swoim komputerze.

W tym przykładzie użyto wersji API Manager 2.1.0. Menedżera API WSO2 można zainstalować na dwa sposoby.

 1. Pobierz produkt API Manager ze strony internetowej produktu.
 2. Pobierz kod źródłowy z GitHub, skompiluj kod źródłowy i uzyskaj produkt.

Jak zainstalować produkt pobrany ze strony internetowej produktu?

Wymagania wstępne:

 1. Aby uruchomić serwer WSO2 API Manager na twoim komputerze, musisz zainstalować na swoim komputerze Oracle JRE 1.7. * Lub 1.8. *. (Nie używaj Open JDK)
 2. Przeglądarka internetowa

Kroki :

 1. Wyodrębnij pobrany plik zip.

 2. Otoczenie środowiska:

Jeśli korzystasz z systemu Ubuntu, Solaris lub OSX ,

Otwórz plik .bashrc w katalogu domowym przez terminal i ustaw JAVA_HOME.

na przykład

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle

export PATH=PATH=${JAVA_HOME}/bin:${PATH}

Jeśli korzystasz z systemu Windows ,

Przejdź do Zmiennych środowiskowych i {dodaj zmienną systemową] ( http://www.wikihow.com/Set-Java-Home) jako JAVA_HOME i podaj ścieżkę do katalogu instalacyjnego Java. Zaktualizuj również zmienną użytkownika PATH o katalog bin java.

Uruchamianie produktu

Aby uruchomić produkt w systemie Windows:

W typowym środowisku użyj następującego polecenia.

wso2server.bat --run
 

Aby uruchomić produkt w systemie Linux i OS X:

sh wso2server.sh
 

Aby uruchomić i zatrzymać serwer w trybie tła:

sh wso2server.sh start 
sh wso2server.sh stop
 

Wpisz -help, aby sprawdzić dodatkowe polecenia uruchamiania, których możesz użyć.

Po uruchomieniu serwera będziesz mieć dostęp do następujących trzech składników.

Konsola zarządzania WSO2: https: // <adres_IP>: 9443 / carbon

Wydawca API WSO2: https: // <adres_IP>: 9443 / wydawca

Sklep API WSO2: https: // <adres_IP>: 9443 / sklep

Zobaczmy teraz, jak możemy zbudować produkt z kodu źródłowego.

Jak zbudować produkt z kodu źródłowego?

Wymagania wstępne:

Aby zbudować kod źródłowy WSO2 API Manager, musisz zainstalować następujące oprogramowanie na swoim komputerze.

 1. Zestaw deweloperski Oracle Java SE JDK 1.7. /1,8
 2. Apache ActiveMQ JMS Provider 5.5.0 lub nowszy
 3. Apache Maven 3.0. *
 4. Apache Ant 1.7.0 lub nowszy
 5. Przeglądarka internetowa

Aby zbudować produkt na podstawie kodu źródłowego, potrzebujemy następujących repozytoriów git, które zostaną sklonowane na twoim komputerze i przejdą oznaczone znaczniki.

https://github.com/wso2/carbon-apimgt.git ---- tag v6.1.66

https://github.com/wso2/product-apim.git ---- tag v2.1.0

Następnie najpierw zbuduj repozytorium carbon-apimgt za pomocą polecenia mvn clean install . Po pomyślnym zakończeniu skompiluj repozytorium apim produktu za pomocą tego samego polecenia.

Jeśli nie chcesz uruchamiać jąder, użyj następującej właściwości -D, aby pominąć testy.

mvn clean install -Dmanven.test.skip=true
 

Po pomyślnym zbudowaniu repozytorium apim produktu możesz znaleźć produkt jako plik zip w katalogu / modules / Distribution / prosuct / target.

Możesz rozpakować plik zip i użyć go, jak opisano powyżej w tej dokumentacji, podobnie jak to, co pobraliśmy ze strony produktu.