Xamarin.iOSRozpoczęcie pracy z Xamarin.iOS


Uwagi

Xamarin.iOS umożliwia tworzenie natywnych aplikacji iOS przy użyciu tych samych kontrolek interfejsu użytkownika, co w Objective-C i Xcode, ale z elastycznością i elegancją nowoczesnego języka (C #), moc biblioteki .NET Base Class Library (BCL) oraz dwa najwyższej klasy środowiska IDE - Xamarin Studio i Visual Studio - na wyciągnięcie ręki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania Xamarin.iOS na komputerze Mac lub Windows, należy zapoznać się z PRZYGOTOWANIA przewodników w centrum programistów Xamarin

Wersje

Wersja Data wydania
1.0 14.09.2009
2.0 2010-04-05
3.0 16.04.2010
4.0 2011-04-06
5.0 2011-10-12
6.0 19.09.2012
7.0 18.09.2013
8.0 10.09.2014
9.0 17.09.2015
9.2 17.11.2015
9.4 2015-12-09
9,6 22.03.2016

Szczegółowe informacje o każdym wydaniu można znaleźć tutaj: https://developer.xamarin.com/releases/ios/

Rozpocznij w Visual Studio

 1. Przejdź do Plik> Nowy> Projekt, aby wyświetlić okno dialogowe Nowy projekt.
 2. Przejdź do Visual C #> iOS> iPhone i wybierz aplikację Single View: wprowadź opis zdjęcia tutaj
 3. Nadaj swojej aplikacji nazwę i naciśnij OK, aby utworzyć projekt.
 4. Wybierz ikonę Agenta Mac z paska narzędzi, jak pokazano poniżej: wprowadź opis zdjęcia tutaj
 5. Wybierz Maca, który zbuduje twoją aplikację z listy (upewnij się, że Mac jest skonfigurowany do odbierania połączenia!) I naciśnij Połącz : wprowadź opis zdjęcia tutaj
 6. Aby uruchomić aplikację, wybierz Debuguj | Konfiguracja iPhoneSimulator i naciśnij przycisk Play: wprowadź opis zdjęcia tutaj
 7. Spowoduje to uruchomienie symulatora iOS na komputerze Mac i wyświetlenie pustej aplikacji: wprowadź opis zdjęcia tutaj

Rozpocznij w Xamarin Studio

 1. Przejdź do Plik> Nowy> Rozwiązanie, aby wyświetlić okno dialogowe nowego projektu
 2. Wybierz aplikację Single View i naciśnij Dalej
 3. Skonfiguruj aplikację, ustawiając nazwę aplikacji i identyfikator organizacji, i naciśnij Dalej : wprowadź opis zdjęcia tutaj
 1. Ustaw nazwę projektu i nazwę rozwiązania lub pozostaw jako domyślną nazwę. Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć projekt.
 2. Aby uruchomić aplikację, wybierz Debuguj | Konfiguracja iPhone'a 6.s iOS 9.xi naciśnij przycisk Play : wprowadź opis zdjęcia tutaj
 3. Spowoduje to uruchomienie symulatora systemu iOS i wyświetlenie pustej aplikacji: wprowadź opis zdjęcia tutaj

Witaj świecie

 1. Kliknij dwukrotnie plik Main.Storyboard .
 2. Ustaw Wyświetl jako na iPhone 6: wprowadź opis zdjęcia tutaj
 3. Przeciągnij etykietę i przycisk z Przybornika na powierzchnię projektową, aby wyglądał jak na poniższym obrazku: wprowadź opis zdjęcia tutaj
 4. W panelu Właściwości podaj etykietę i przycisk następujące właściwości:
nic Nazwa Tytuł
Etykieta lblClicks [pusty]
Przycisk Kliknij Kliknij!
 1. Dodaj następujący kod do metody viewDidLoad wewnątrz klasy ViewController:
clickMe.TouchUpInside += (sender, e) =>
{
  totalClicks++;
  if (totalClicks == 1)
  {
    lblClicks.Text = totalClicks + " Click";
  }
  
  else {
    lblClicks.Text = totalClicks + " Clicks";
  }
};
 
 1. Uruchom aplikację