Looking for xpages Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for xpages Keywords? Try Ask4Keywords

xpagesPierwsze kroki z xpages


Uwagi

XPages to platforma internetowa dla platformy IBM Notes. Został wprowadzony w Lotus Domino 8.5 (musi zostać zweryfikowany) .

Opiera się na JSF (JavaServer Faces) z wieloma przydatnymi rozszerzeniami do reprezentowania i manipulowania danymi IBM Notes.

IBM oferuje samouczek dla XPages: https://www-10.lotus.com/ldd/ddwiki.nsf/dx/Tutorial-intro-to-XPages.htm

Za kulisami W backend XPages są plikami XML podobnymi do HTML. Serwer Domino w końcu tworzy prawdziwy HTML i wysyła te strony do klienta. Logika biznesowa jest zaimplementowana w natywnym JavaScript („JavaScript po stronie klienta - CSJS”) i pseudo JavaScript („JavaScript po stronie serwera - SSJS”).

Instalacja lub konfiguracja

W skrócie: XPages jest częścią IBM Domino Designer. Dodatkowa konfiguracja lub instalacja nie jest wymagana dla XPages.


Pierwszy przykład XPage / Hello-World

Aby utworzyć swój pierwszy XPage, musisz najpierw utworzyć nowy NSF. Otwórz program IBM Domino Designer i otwórz menu „ Plik ” -> „ Nowy ” -> „ Aplikacja ”.

W wyskakującym oknie dialogowym wprowadź następujące ustawienia:

 1. Wybierz serwer, na którym zostanie utworzony NSF (może być również „lokalny”).
 2. Następnie wprowadź tytuł, na przykład „ Hello World NSF ”.
 3. Następnie wprowadź nazwę pliku nowego NSF, na przykład „ hello-world.nsf ”.
 4. Zignoruj przycisk „Encription ...”, aby zachować ustawienia domyślne.
 5. Zaznacz opcję „ pełny indeks ”.
 6. Następnie kliknij „OK”.

Nowy NSF został utworzony.

Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję „[XPages]” w nawigatorze aplikacji i wybierz „ nowy XPage ... ”.

 1. Wprowadź tytuł nowego XPage, na przykład „ HelloWorld ”. Spowoduje to utworzenie pliku o nazwie „HelloWorld.xsp”.
 2. W tym prostym przykładzie pole komentarza można pozostawić puste.
 3. Kliknij „OK”, a strona zostanie utworzona.

Kliknij dwukrotnie swój nowy HelloWorld XPage, który można znaleźć w sekcji „[XPages]”.

Wybierz zakładkę „Źródło” (która znajduje się na dole edytora) i dodaj prosty składnik pola tekstowego do swojej strony. To powinien być wynik:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xp:view xmlns:xp="http://www.ibm.com/xsp/core" pageTitle="Hello My World">

 <xp:text id="simpleTextField" value="Hello World!!!!" />

</xp:view>
 

Zapisz stronę i skompiluj projekt (kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację „Hello World NSF” i wybierz pozycję menu „build”).

Teraz otwórz przeglądarkę, taką jak Internet Explorer, i przejdź do nowego XPage NSF aplikacji. Na przykład „ http://mydominoserver.com/hello-world.nsf/HelloWorld.xsp ”, a zobaczysz tekst Hello World.

Używaj zewnętrznych tekstów z message.properties w XPages

Przygotować

Najpierw utwórz plik „ message.properties ” w Resources / Files /. Przykład:

##############
# Test message.properties
##############
label.age=Enter your age:
validate.error.reqired.age=Sorry, but you have to give away the secret of your age ...
 

Następnie połącz zasób ze swoim XPage lub Custom Control:

<xp:this.resources>
  <xp:bundle src="/messages.properties" var="appMsg" />
  ....
</xp:this.resources>
 

Uwaga: „var” określa nazwę, której chcesz używać w swoich XPages lub niestandardowych kontrolkach, aby odwoływać się do mapy wiadomości.

Stosowanie

Teraz możesz używać mapy komunikatów z JavaScriptem po stronie serwera ( #{javascript:appMsg.getString('...')} ) lub z EL ( #{appMsg['...']} ).

Przykładowe użycie:

...
<!-- to show the error message: -->
<xp:messages />

<!-- use with ssjs: -->
<xp:text value="#{javascript:appMsg.getString('label.age')}" escape="false" />

<!-- use with EL: -->
<xe:djNumberSpinner value="#{myDoc.age}" maxLength="2" javaType="int">
  <xp:this.validators>
    <xp:validateRequired message="#{appMsg['validate.error.reqired.age']}" />
  </xp:this.validators>
</xe:djNumberSpinner>
...