Looking for x++ Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for x++ Keywords? Try Ask4Keywords

x++Rozpoczęcie pracy z x ++


Uwagi

X ++ jest językiem obiektowym o podobieństwach do C #. X ++ jest częścią platformy programistycznej MorphX, której używasz do konstruowania systemów księgowych i zarządzania przedsiębiorstwem.

MSDN: Podręcznik programowania X ++

Wersje

Wersja Dodatkowe informacje Data wydania
7 Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition 01.03.2016
6 Dynamics AX 2012 01.08.2011
5 Dynamics AX 2009 2008-06-02
4 Dynamics AX 4.0 2006-06-09
3) Dynamics AX 3.0 01.10.2002
2) Dynamics AX 2.5 2000-12-01

Witaj świecie

6

W tym przykładzie użytkownik przeprowadzi użytkownika przez zadanie, w którym może uruchomić kod X ++ w systemie Dynamics AX.

W drzewie obiektów aplikacji (AOT) znajduje się węzeł zatytułowany Zadania. Ten przykład można dodać w węźle Zadania, a następnie można uruchomić zadanie.

 1. W Dynamics Axe otwórz AOT (drzewo obiektów aplikacji).

 2. Przejdź do zadań i kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł.

 3. Kliknij Nowe zadanie, co spowoduje, że Axe otworzy okno edytora kodu.

 4. Wpisz następujący tekst w edytorze kodu. Możesz uruchomić kod, naciskając F5 .

static void Job1(Args _args) // Job1 will be the name of the job in the AOT
{
    
  ; // This semicolon is necessary to mark the end of variable declarations in versions AX 2009 and lower. If you are interested in the details see https://stackoverflow.com/questions/1976080/is-semicolon-really-needed-after-declarations-in-x
  
  info('Hello world.');  // Shows the text "Hello world" in a dialog called "infolog"

}
 

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji lub instalacji x ++.