angular-materialKomma igång med vinkelmaterial


Anmärkningar

Angular Material är ett UI-komponentram som gör att du kan producera en sida-applikation med en uppsättning fördefinierade komponenter och direktiv.

versioner

Version Utgivningsdatum
1.1.4 2017/04/20
1.1.3 2017/01/31
1.1.2 2017/01/05
1.1.1 2016/09/01
1.1.0 2016/08/14
1.1.0-rc5 2016/06/03
1.1.0-RC4 2016/04/15
1.1.0-rc2 2016/03/30
1.1.0-RC1 2016/03/09
1.0.9 2016/05/19
1.0.8 2016/04/28
1.0.7 2016/04/01
1.0.6 2016/02/29
1.0.5 2016/02/04
1.0.4 2016/01/28
1.0.3 2016/01/21
1.0.2 2016/01/14
1.0.1 2015/12/17
1.0.0 2015/12/14
1.0.0-RC7 2015/12/08
1.0.0-RC6 2015/12/02
1.0.0-rc5 2015/11/25
1.0.0-RC4 2015/11/13
1.0.0-rc3 2015/11/06
1.0.0-rc2 2015/10/29
1.0.0-RC1 2015/10/21
0.11.4 2015/10/13
0.11.3 2015/10/12
0.11.2 2015/10/01
0.11.1 2015/09/25
0.11.0 2015/09/08
0.11.0-rc2 2015/09/03
0.11.0-RC1 2015/09/01
0.10.1 2015/08/11
0.10.0 2015/06/15
0.9.8 2015/06/08
0.9.8-RC1 2015/06/05
0.9.7 2015/06/01
0.9.5 2015/05/28
0.9.4 2015/05/15
0.9.3 2015/05/14
0.9.0 2015/05/04
0.9.0-rc3 2015/04/28
0.9.0-rc2 2015/04/20
0.9.0-RC1 2015/04/14
0.8.3 2015/03/03
0.8.2 2015/02/27
0.8.1 2015/02/24
0.8.0 2015/02/23
0.7.1 2015/01/30
0.7.0 2015/01/24
0.7.0-rc3 2015/01/14
0.7.0-rc2 2015/01/08
0.7.0-RC1 2014/12/19
0.6.1 2014/12/08
0.6.0-rc3 2014/11/26
0.6.0-rc2 2014/11/24
0.6.0-RC1 2014/11/18
0.5.1 2014/10/31
0.4.2 2014/10/16
0.4.1 2014/10/15
0.4.0 2014/10/06
0.0.3 2014/09/19

Installation eller installation

Installera vinkelmaterial

npm

npm install angular-material --save
 

lövsal

bower install angular-material --save
 

jspm

jspm install angular-material
 

Från molnet

cdnjs | jsdelivr | googlecdn


Komma igång (tomt skal)

<html lang="en">
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <!-- Angular Material style sheet -->
 <link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.4/angular-material.min.css">
</head>
<body ng-app="BlankApp" ng-cloak>
 <!--
  Your HTML content here
 --> 
 
 <!-- Angular Material requires Angular.js Libraries -->
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular.min.js"></script>
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-animate.min.js"></script>
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-aria.min.js"></script>
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-messages.min.js"></script>

 <!-- Angular Material Library -->
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.4/angular-material.min.js"></script>
 
 <!-- Your application bootstrap -->
 <script type="text/javascript">  
  /**
   * You must include the dependency on 'ngMaterial' 
   */
  angular.module('BlankApp', ['ngMaterial']);
 </script>
 
</body>
</html>
 

Master (HEAD)

index.html :

<html ng-app="masterAngularMaterial">
  <head>
    <!-- This is important (meta) -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- Angular and other dependencies -->
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular.min.js"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-animate.min.js"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-aria.min.js"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-messages.min.js"></script>
    <!-- Angular Material -->
    <script src="https://cdn.rawgit.com/angular/bower-material/master/angular-material.min.js"></script>
    <link href="https://cdn.rawgit.com/angular/bower-material/master/angular-material.min.css" rel="stylesheet">
    <script src="/path/to/app.js"></script>
  </head>
  <body>
    <md-content ng-controller="SomeController">
      {{content}}
    </md-content>
  </body>
</html>
 

app.js :

angular.module('masterAngularMaterial', ['ngAnimate', 'ngAria', 'ngMaterial', 'ngMessages'])
  .controller('SomeController', function($scope) {
    $scope.content="Your content here.";
  })
 

Observera att import från https://raw.githubusercontent.com visar detta fel:

Vägrat att köra skript från ' https://raw.githubusercontent.com/angular/bower-material/master/angular-material.min.js ' eftersom dess MIME-typ ('text / plain') inte är körbar och strikt MIME typkontroll är aktiverad.

Ställa in med CDN

i index.html, länka CSS från Google CDN

<link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.1/angular-material.min.css">
 

Nödvändiga beroenden:

 • angular
 • angular-aria
 • angular-animate
 • angular-messages
 <!-- Angular Material requires Angular.js Libraries -->
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.5/angular.min.js"></script>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.5/angular-animate.min.js"></script>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.5/angular-aria.min.js"></script>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.5/angular-messages.min.js"></script>

 <!-- Angular Material Library -->
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.0/angular-material.min.js"></script>
 

Länk: https://material.angularjs.org/latest/getting-started

index.html

  <!DOCTYPE html>
  <html ng-app="angularMaterial">
   <head>
    <link rel="stylesheet"href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.1/angular-material.min.css">
     <!-- Angular Material requires Angular.js Libraries -->
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular.min.js"></script>
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-animate.min.js"></script>
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-aria.min.js"></script>
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-messages.min.js"></script>
  
     <!-- Angular Material Library -->
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.1/angular-material.min.js"></script>
     <script src="app.js"></script>
    <title>Angular Material</title>
   </head>
   <body ng-controller="MainController">
     <md-content>{{content}}</md-content>
   </body>
  </html>
 

app.js

angular.module('angularMaterial', ['ngAnimate', 'ngAria', 'ngMaterial', 'ngMessages'])
    .controller('MainController', function($scope) {
      $scope.content = "Your content goes here.";
    })