apache-poiKomma igång med apache-poi


Anmärkningar

Apache POI-projektet är ett Java-API: er för att manipulera olika filformat baserat på Office Open XML-standarder (OOXML) och Microsofts OLE 2 Compound Document-format (OLE2). Kort sagt kan du läsa och skriva MS Excel-, Word- och Powerpoint-filer med Java.

Apache POI blev ett toppnivåprojekt i juni 2007 och POI 3.0-artefakter släpptes på nytt. Före det datumet var POI ett delprojekt av Apache Jakarta.

versioner

Versionsnamn Utgivningsdatum
3,11 2014/12/17
3,12 2015/05/09
3,13 2015/09/22
3,14 2016/03/02
3,15 2016/09/19
3,16 2017/04/19

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för hur du installerar eller installerar apache-poi.