apache-poiNPOI: Metod för validering av datavalidering för Date, Time, List Item, e-post etc. för XSSF (.xslx) excel-fil med c #


Introduktion

Att skapa datavalideringsbegränsning kan vara svårt och det tar tid att ta NPOI. Jag har delat några av mina användbara metoder. Detta tillvägagångssätt ger god idé att anpassa dina egna begränsningstyper.

NPOI: Metod för validering av datavalidering för Date, Time, List Item, e-post etc. för XSSF (.xslx) excel-fil med c # Relaterade exempel