apiKomma igång med api


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad api är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom api och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för api är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade anvisningar om hur du installerar eller installerar api.

Vad är ett API?

API : Programgränssnitt för applikationer är uppsättningen krav som styr hur en applikation kan prata med en annan, API: er är det som gör informationsutbytet mellan program möjligt.

  • Till exempel gör API-system på systemnivå det möjligt för applikationer som LibreOffice att köra ovanpå ett operativsystem som Windows i första hand. På webb-API är ansvariga för att låta andra appar till piggyback till den stora serviceprovaren som Google maps eller Facebook-erbjudande (tjänster). Lika närliggande hotell som visas i en viss app med hjälp av google maps API: er av en app.
  • API: er gör allt detta genom att ”exponera” några av programmets interna funktioner för omvärlden på ett begränsat sätt. Det gör det möjligt för applikationer att dela data och vidta åtgärder på varandras vägnar utan att kräva att utvecklare delar alla programvarans kod.

.