automapperKomma igång med automapper


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad automapper är, och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom automapper och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för automapper är ny, kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Automapper kan installeras från nuget som kör följande kommando i Package Manager Console:

Install-Package AutoMapper
 

Sedan kan den inkluderas i olika filer i projektet det har installerats med using direktiv:

using AutoMapper;