axaptaKomma igång med axapta


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad axapta är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Den bör också nämna alla stora ämnen inom axapta och koppla till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för axapta är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få Axapta att installeras eller installeras.