Looking for azure Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for azure Keywords? Try Ask4Keywords

azureAzure-Automation


parametrar

Parameternamn Beskrivning
resourceGroupName Azure Resource-gruppen där lagringskontot sitter
Anslutningsnamn Azure Run As-anslutningen (service pricipal) som skapades när automatiseringskontot skapades
StorageAccountName Namnet på Azure Storage-kontot
ContainerName Namnet på klumpbehållaren
DaysOld Antalet dagar en klump kan vara innan den tas bort

Anmärkningar

Se till att du har tillgång till Azure Active Directory, så skapar Azure ett Automatiseringskonto ett RunAs-konto för dig. Detta sparar mycket problem.

Azure-Automation Relaterade exempel