BosunPaket och initialiseringsskript


Anmärkningar

Det finns för närvarande inga installationspaket som tillhandahålls för Bosun eller Scollector, bara binärer på Bosun-utgåssidan . Det är upp till slutanvändaren att hitta det bästa sättet att distribuera filerna och köra dem som en tjänst.

Paket och initialiseringsskript Relaterade exempel