codeceptionKomma igång med codeception


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad codeception är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom codeception och koppla till de relaterade ämnena. Eftersom dokumentationen för codeception är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få kodeception installerad eller installerad.