Looking for dapper Keywords? Try Ask4Keywords

Dapper.NET null mot DBNull


Exempel

I ADO.NET är korrekt hantering av null en konstant källa till förvirring. Den viktigaste punkten i dapper är att du inte behöver ; det handlar om allt internt.

  • parametervärden som är null skickas korrekt som DBNull.Value
  • värden lästa som är null presenteras som null , eller (i fallet med mappning till en känd typ) helt enkelt ignoreras (lämnar deras typbaserade standard)

Det fungerar bara:

string name = null;
int id = 123;
connection.Execute("update Customer set Name=@name where Id=@id",
    new {id, name});