Looking for database-design Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for database-design Keywords? Try Ask4Keywords

database-designKomma igång med databasdesign


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad databasdesign är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom databasdesign och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för databasdesign är ny, kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få databasdesign konfigurerad eller installerad.