db2Analysera komma-separerade värden i en kolumn i flera rader


Syntax

  • MED CTE_name ( column_name [, ...]) AS (
  • VÄLJ kolumnnamn [, ...] FRÅN bastabell
  • UNION ALLA
  • VÄLJ kolumnnamn [, ...] FRÅN CTE_namn
  • DÄR < rekursionsbegränsande tillstånd >
  • )
  • VÄLJ kolumnnamn [, ...] FRÅN CTE_namn

Analysera komma-separerade värden i en kolumn i flera rader Relaterade exempel