django-cmsKomma igång med django-cms


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad django-cms är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom django-cms och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för django-cms är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få django-cms att installeras eller installeras.