django-viewsKomma igång med django-vyer


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad django-vyer är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom django-vyer och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för django-vyer är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Django Views

Django Views är helt enkelt de funktioner som blir uppringda när en begäran görs till en viss webbadress.
URL-mönster skrivs i filen urls.py , varje URL-regex ges en funktion (Django-vy) från en views.py , så när en begäran görs får den funktionen samtalet med HTTP-begäran-objektet, och sedan kan du gör vad kul du vill göra med den begäran.

Ett enkelt exempel på utsikt,

from django.http import HttpResponse
import datetime

def current_datetime(request):
    now = datetime.datetime.now()
    html = "<html><body>It is now %s.</body></html>" % now
    return HttpResponse(html)
 

Att ringa ovanstående vy från en URL kommer att returnera den aktuella tiden, varje gång du ringer den URL som tilldelats denna vy.
request har många parametrar relaterade till HTTP-begäran som du får, till exempel rubriker, typ av begäran och mer. Läs det officiella dokumentet med mer detaljerade exempel.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få django-vyer installerade eller installerade.