domain-driven-designKomma igång med domänstyrd design


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad domänstyrd design är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom domänstyrd design och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för domänstyrd design är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få domändriven design konfigurerad eller installerad.