electronMed hjälp av bootstrap i elektron


Introduktion

En av de bästa frontramarna i webbvärlden i twitter bootstrap. Eftersom elektron förlitar sig på webbläsaren kan vi enkelt använda bootstrap med elektron för att använda kraften från bootstrap i vår elektronram. Den senaste versionen av bootstrap är idag 3.3.7 och bootstrap 4 är fortfarande i alfafas.

Med hjälp av bootstrap i elektron Relaterade exempel