excelIndexmatch för Excel


Introduktion

Ett mer mångsidigt alternativ till VLOOKUP. En indexmatch packar kraften i en Vlookup och Hlookup i en formel. Du behöver inte heller veta vilken nummerkolumn / rad informationen är. På grund av detta kommer raderingen av kolumner / rader inte att krossa formeln.

Indexmatch för Excel Relaterade exempel