functionKomma igång med funktion


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vilken funktion är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom funktionen och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för funktionen är ny, kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

En funktion är ett block med organiserad, återanvändbar kod som används för att utföra en enda, relaterad åtgärd. Funktioner "tar in" data vanligtvis, bearbetar och "returnerar" ett resultat.

Användardefinierad funktion

En funktion definierad av användaren.

Exempel i PHP

  //Function definition

  function add ($a, $b)
  {
    $sum = $a + $b;
    return $sum;
  }
  
  //Function invokation
  
  $sum = add(1,2);