Looking for gwt Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for gwt Keywords? Try Ask4Keywords

gwtKommunikation på serversidan med RestyGwt


Anmärkningar

Eftersom RestyGWT är en GWT-generator skapar den automatiskt implementeringen av ditt klientgränssnitt. Under huven kommer det att använda RequestBuilder-klassen för att implementera dina samtal.

Kommunikation på serversidan med RestyGwt Relaterade exempel