Looking for hadoop2 Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for hadoop2 Keywords? Try Ask4Keywords

hadoop2Komma igång med hadoop2


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad hadoop2 är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Den bör också nämna alla stora ämnen inom hadoop2 och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för hadoop2 är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få hadoop2 installerat eller installerat.