Looking for homebrew Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for homebrew Keywords? Try Ask4Keywords

homebrewKomma igång med homebrew


Installation

Homebrew kan installeras med följande kommando i terminalen:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
 

Det fungerar som den aktuella användaren; du behöver inte använda sudo . Manuset kan ses online och kommer att skriva ut en sammanfattning av vad det kommer att göra innan du faktiskt gör det.

Du måste sedan lägga till /usr/local/bin till din PATH om den inte redan finns. Kör följande kommando för att kontrollera:

echo $PATH
 

Om du inte ser /usr/local/bin i utgången måste du lägga till den. Öppna din ~/.bash_profile fil i en redigerare och lägg till följande rader i slutet:

# Add Homebrew prefix to the PATH
export PATH="/usr/local/bin:$PATH"
 

source ~/.bash_profile nu source ~/.bash_profile . brew bör nu vara tillgängligt:

brew help
 

Syntax

Exempel på användning:

brew search [TEXT|/REGEX/]
brew (info|home|options) [FORMULA...]
brew install FORMULA...
brew update
brew upgrade [FORMULA...]
brew uninstall FORMULA...
brew list [FORMULA...]
 

Felsökning:

brew config
brew doctor
brew install -vd FORMULA
 

Utvecklare: brygga skapa [URL [- ingen hämtning]] brygga redigera [FORMULA ...]

Ytterligare hjälp: man brygger brygghjälp [COMMAND] brygger hem