jvmKomma igång med jvm


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad jvm är, och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Den bör också nämna alla stora ämnen inom jvm och koppla till de relaterade ämnena. Eftersom dokumentationen för jvm är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Aktivering av parallell GC

Parallell GC är Stop-The-World (STW) samlare som stoppar alla applikationstrådar när du kör sopor.

När Parallel GC introducerades aktiverades det bara den parallella GC i unga generationens samlare och OldGeneration Collector var enkeltråd stop-the-world samlare, men introducerade senare ett separat kommandoradalternativ för att aktivera Old Parallel.

Aktivera parallell GC på Java 6: -XX: + UseParallelOldGC

Aktivera parallell GC på Java 7u4 och framåt: -XX: + UseParallelGC ELLER -XX: + UseParallelOldGC

Parallell GC gjordes som standard på Java7-uppdatering 4 och framåt, men att specificera alternativet ovanstående gör det uttryckligt.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få jvm att installeras eller installeras.