omnet++Komma igång med omnet ++


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad omnet ++ är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Den bör också nämna alla stora ämnen inom omnet ++ och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för omnet ++ är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få inställt eller installerat omnet ++.