openstreetmapKomma igång med openstreetmap


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad openstreetmap är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom openstreetmap och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för openstreetmap är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för hur du öppnar eller installerar openstreetmap.