Looking for osgi Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for osgi Keywords? Try Ask4Keywords

osgiKomma igång med osgi


Anmärkningar

OSGi är en dynamisk modulsystemspecifikation för JVM. Den har specifikationer med olika versioner och målgrupper. Det finns flera implementeringar också:

Eclipse från sin version 3 är baserad på OSGi. NetBeans kan också hantera OSGi-moduler sedan 6.9 . Liferay-portalen började också använda OSGi som sin modulariseringsgrund sedan version 7.

versioner

Version Utgivningsdatum
SGR1 2000-05-01
SPR2 2001-10-01
SR3 2003-03-01
SR4 2005-11-01
SR4.1 2007-05-01
SR4.2 Core 2009-09-01
SR4.2 Compedium 2009-09-01
SR4.2 Enterprise 2010-03-01
SR4.3 Core 2011-04-01
SR4.3 Compedium 2012-05-01
SR4.3 Bostäder 2012-05-01
SR5 Core 2012-06-01
SR5 Enterprise 2012-06-01
SR6 Core 2014-06-01
SR6-kompendium 2014-06-01
SR6 Enterprise 2015/08/01
SR6 Bostäder 2015/08/01

Obs: https://www.osgi.org/developer/specifications/ nämner inte exakta datum, så användes första dagen i månaden i tabellen.

Nedladdning och användning av Equinox

Ladda ner och extrahera OSGi-startpaketet för din plattform från Equinox nedladdningssida för Neon release .

Starta ramverket från rt/plugins folder med följande kommando (eller din plattforms rt körbara från rt mappen):

rt/plugins$ java -jar org.eclipse.equinox.launcher_1.3.200.v20160318-1642.jar -console
osgi>
 

I OSGi-konsolfrågan kan du hantera buntarna, till exempel:

osgi>ss
"Framework is launched."

id   State    Bundle
0    ACTIVE   org.eclipse.osgi_3.11.0.v20160603-1336
          Fragments=1
1    RESOLVED  org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.0.200.v20160504-1419
          Master=0
2    RESOLVED  org.apache.commons.codec_1.6.0.v201305230611
3    RESOLVED  org.apache.commons.logging_1.1.1.v201101211721
4    ACTIVE   org.apache.felix.gogo.command_0.10.0.v201209301215
5    ACTIVE   org.apache.felix.gogo.runtime_0.10.0.v201209301036
6    ACTIVE   org.apache.felix.gogo.shell_0.10.0.v201212101605
7    RESOLVED  org.apache.httpcomponents.httpclient_4.3.6.v201511171540
8    RESOLVED  org.apache.httpcomponents.httpcore_4.3.3.v201411290715
9    STARTING  org.eclipse.core.jobs_3.8.0.v20160509-0411
10   STARTING  org.eclipse.ecf_3.8.0.v20160405-1820
          Fragments=17
11   STARTING  org.eclipse.ecf.filetransfer_5.0.0.v20160405-1820
12   STARTING  org.eclipse.ecf.identity_3.7.0.v20160405-1820
13   STARTING  org.eclipse.ecf.provider.filetransfer_3.2.200.v20160405-1820
          Fragments=16
14   STARTING  org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4_1.1.100.v20160405-1820
          Fragments=15
15   RESOLVED  org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient4.ssl_1.1.0.v20160405-1820
          Master=14
16   RESOLVED  org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.ssl_1.0.0.v20160405-1820
          Master=13
17   RESOLVED  org.eclipse.ecf.ssl_1.2.0.v20160405-1820
          Master=10
18   STARTING  org.eclipse.equinox.app_1.3.400.v20150715-1528
19   ACTIVE   org.eclipse.equinox.common_3.8.0.v20160509-1230
20   STARTING  org.eclipse.equinox.concurrent_1.1.0.v20130327-1442
21   ACTIVE   org.eclipse.equinox.console_1.1.200.v20150929-1405
22   RESOLVED  org.eclipse.equinox.ds_1.4.400.v20160226-2036
23   STARTING  org.eclipse.equinox.frameworkadmin_2.0.300.v20160504-1450
24   ACTIVE   org.eclipse.equinox.frameworkadmin.equinox_1.0.700.v20160102-2223
25   RESOLVED  org.eclipse.equinox.launcher_1.3.200.v20160318-1642
          Fragments=26
26   RESOLVED  org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64_1.1.400.v20160518-1444
          Master=25
27   STARTING  org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository_1.1.500.v20160419-0834
28   ACTIVE   org.eclipse.equinox.p2.console_1.0.500.v20160504-1450
29   ACTIVE   org.eclipse.equinox.p2.core_2.4.100.v20160419-0834
30   STARTING  org.eclipse.equinox.p2.director_2.3.300.v20160504-1450
31   STARTING  org.eclipse.equinox.p2.engine_2.4.100.v20160419-0834
32   STARTING  org.eclipse.equinox.p2.garbagecollector_1.0.300.v20160504-1450
33   RESOLVED  org.eclipse.equinox.p2.jarprocessor_1.0.500.v20160504-1450
34   ACTIVE   org.eclipse.equinox.p2.metadata_2.3.100.v20160427-2220
35   STARTING  org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository_1.2.300.v20160419-0834
36   STARTING  org.eclipse.equinox.p2.operations_2.4.200.v20160504-1450
37   ACTIVE   org.eclipse.equinox.p2.repository_2.3.200.v20160421-0324
38   STARTING  org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.eclipse_2.1.400.v20160419-0834
39   STARTING  org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.natives_1.2.100.v20160419-0834
40   STARTING  org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf_1.1.200.v20160606-1311
41   STARTING  org.eclipse.equinox.preferences_3.6.0.v20160120-1756
42   ACTIVE   org.eclipse.equinox.registry_3.6.100.v20160223-2218
43   STARTING  org.eclipse.equinox.security_1.2.200.v20150715-1528
          Fragments=44
44   RESOLVED  org.eclipse.equinox.security.win32.x86_64_1.0.100.v20130327-1442
          Master=43
45   STARTING  org.eclipse.equinox.simpleconfigurator_1.1.200.v20160504-1450
46   ACTIVE   org.eclipse.equinox.simpleconfigurator.manipulator_2.0.200.v20160504-1450
47   STARTING  org.eclipse.equinox.util_1.0.500.v20130404-1337
48   RESOLVED  org.eclipse.osgi.services_3.5.100.v20160504-1419
49   RESOLVED  org.sat4j.core_2.3.5.v201308161310
50   RESOLVED  org.sat4j.pb_2.3.5.v201404071733
51   RESOLVED  org.tukaani.xz_1.3.0.v201308270617
 

Använda Apache Felix

Ladda ner Apache Felix Framework Distribution och extrahera den till en katalog:

$ tar xf org.apache.felix.main.distribution-5.4.0.tar.gz
$ cd felix-framework-5.4.0

Och starta sedan ramverket med följande kommando:

$ java -jar bin/felix.jar
____________________________
Welcome to Apache Felix Gogo
  
g!

Som standard använder Felix Apache Felix Gogo som sitt interaktiva skal. Standardkommandotolken, g! visas ovan.

Gogo-skalet innehåller några enkla inbyggda kommandon för att interagera med både Gogo-runtime-miljön, såväl som med själva OSGi-ramverket. Skriv help kommando vid g! uppmanas att se en lista med inbyggda kommandon.

Ett exempel är kommandot lb (kort för listbuntar ) som matar ut en lista över OSGi-buntarna som för närvarande är installerade i ramen:

g! lb
START LEVEL 1
  ID|State   |Level|Name
  0|Active   |  0|System Bundle (5.4.0)|5.4.0
  1|Active   |  1|Apache Felix Bundle Repository (2.0.6)|2.0.6
  2|Active   |  1|Apache Felix Gogo Command (0.16.0)|0.16.0
  3|Active   |  1|Apache Felix Gogo Runtime (0.16.2)|0.16.2
  4|Active   |  1|Apache Felix Gogo Shell (0.10.0)|0.10.0