Looking for osgi Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for osgi Keywords? Try Ask4Keywords

osgiAnvända Pax Exam för integrationstest OSGi-applikationer


Introduktion

Pax Exam tillåter testning av paket i en OSGi-behållare (t.ex. AEM, Apache Karaf). Pax Exam används vanligtvis i samband med JUnit.

Använda Pax Exam för integrationstest OSGi-applikationer Relaterade exempel