Looking for paypal Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for paypal Keywords? Try Ask4Keywords

PayPalWebhooks


parametrar

Parameter detaljer
app Vår Express-applikationsreferens
bodyParser Body-parser-paketreferensen för att arbeta med JSON-kodade kroppar
Klient ID Applikationsklient-ID (OAuth 2-referenser)
http Http-paketet för att köra servern
paypal PayPal-nod SDK-referensobjektet
hemlighet Ansökningshemligheten (OAuth 2-referenser)
webhookId ID för webbhaken som ska ändras
webhookUpdate JSON-objekt som innehåller webhook-detaljerna som ska uppdateras

Anmärkningar

Dessa prover täcker fungerande exempel på hur du använder PayPal-webhooks för att tillhandahålla händelseövervakning för din ansökan och betalningar.

Webhooks Relaterade exempel