plsqlIF-THEN-ELSE-uttalande


Syntax

  • OM [villkor 1] SÅ

  • [uttalanden för att utföra när villkor 1 är SANT];

  • ELSIF [villkor 2] DET

  • [uttalanden för att utföra när villkor 2 är SANT];

  • ANNAN

  • [uttalanden att utföra när både villkor 1 och villkor 2 är FALSE];

  • END IF;

IF-THEN-ELSE-uttalande Relaterade exempel