python-asyncioKomma igång med python-asyncio


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad python-asyncio är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom python-asyncio och koppla till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för python-asyncio är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

För att installera asyncio:

pip install asyncio
 

Observera att Python asyncio kräver Python 3.3 eller senare.

Denna modul blev en del av Python standardbibliotek sedan Python 3.4.

Enkelt exempel - Skriva ut "Hello World" med asyncio

import asyncio

async def hello_world():
    print('Hello World')

loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(hello_world())
loop.close()