rcppKomma igång med rcpp


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad rcpp är, och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom rcpp och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för rcpp är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få rcpp att installeras eller installeras.