responsive-designKomma igång med responsiv design


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad responsiv design är och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom responsiv design och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för responsiv design är ny, kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

Vad är responsiv webbdesign?

Begreppet responsiv webbdesign myntades först av Ethan Marcotte i hans berömda artikel Responsive Web Design , publicerad 2010 i A List Apart .

Den här Smashing Magazine-artikeln av Kayla Knight beskriver den på följande sätt:

Responsiv webbdesign är den strategi som antyder att design och utveckling ska svara på användarens beteende och miljö baserat på skärmstorlek, plattform och orientering. Övningen består av en blandning av flexibla rutnät och layouter, bilder och en intelligent användning av CSS-mediefrågor. När användaren byter från sin bärbara dator till iPad bör webbplatsen automatiskt växla för att rymma upplösning, bildstorlek och skriptfunktioner. Med andra ord bör webbplatsen ha tekniken för att automatiskt svara på användarens preferenser. Detta skulle eliminera behovet av en annan design- och utvecklingsfas för varje ny gadget på marknaden.