Looking for sqlite Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for sqlite Keywords? Try Ask4Keywords

sqliteKomma igång med sqlite


versioner

Version Stora ändringar Utgivningsdatum
3,0 2004-06-18
3.7.11 VÄLJ max (x), y 2012-03-20
3.8.3 CTE 2014/02/11

Installation

SQLite är ett C- bibliotek som vanligtvis sammanställs direkt i applikationen genom att ladda ner källkoden för den senaste versionen och lägga till filen sqlite3.c till projektet.

Många skriptspråk (t.ex. Perl , Python , Ruby , etc.) och ramverk (t.ex. Android ) har stöd för SQLite; detta görs med en inbyggd kopia av SQLite-biblioteket, som inte behöver installeras separat.

För att testa SQL kan det vara användbart att använda kommandoradsskalet ( sqlite3 eller sqlite3.exe ). Det har redan levererats med de flesta Linux-distributioner; på Windows, ladda ner de förkompilerade binärerna i paketet sqlite-tools och extrahera dem någonstans.

Dokumentation

SQLite har redan omfattande dokumentation , som inte bör dupliceras här.