svn Installation och initial installation


Exempel

Installera svn klienten för att börja samarbeta om projektet som använder Subversion som versionskontrollsystem.

För att installera Subversion kan du bygga det själv från en källkodsläpp eller ladda ner ett binärt paket som är förbyggt för ditt operativsystem. Listan över webbplatser där du kan få en sammanställd Subversion-klient ( svn ) för olika operativsystem finns på den officiella sidan med binära paket . Om du vill kompilera programvaran för dig själv, ta tag i källan på källkodssidan .

Med Subversion är du inte begränsad till att bara använda standard svn kommandoradsklienten. Det finns några anmärkningsvärda grafiska subversionsklienter för olika operativsystem och de flesta av IDE: erna för närvarande ger robust integration med SVN direkt ur rutan eller via plugins. För listan över grafiska klienter, kolla Wikipedia-sidan: https://sv.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Subversion_clients .

Strax efter att du installerat klienten bör du kunna köra den genom att utfärda kommandot svn . Du bör se följande:

$ svn
Type 'svn help' for usage.

Allt är mestadels klart. Nu ska du skapa ett lokalt arbetsområde som kallas en arbetskopia som kommer att anslutas till fjärrcentralen . Med andra ord, du kommer att kassa en fungerande kopia . Du kommer att arbeta med den versionerade informationen med hjälp av arbetskopian och kan publicera dina ändringar (kallas kommittera i SVN) så att andra som arbetar på samma projekt kan se dem och dra nytta av dina ändringar. För att senare hämta andra framtida ändringar från förvaret, uppdaterar du din arbetskopia . Dessa grundläggande operationer behandlas i andra exempel.