system.reactive Att välja ett nytt värde för varje värde i ett observerbart


Exempel

emails.Select(email => email.Body)