teradataKomma igång med teradata


Anmärkningar

Det här avsnittet ger en översikt över vad teradata är, och varför en utvecklare kanske vill använda den.

Det bör också nämna alla stora ämnen inom teradata och länka till relaterade ämnen. Eftersom dokumentationen för teradata är ny kan du behöva skapa initialversioner av relaterade ämnen.

versioner

Version Dokumentation Släppöversikt Utgivningsdatum
15,10 * Länk Länk 2015/12/22
15.10 * (japansk version) Länk Länk 2015/12/22
15,0 Länk Länk 2014/12/18
15.0 (japansk version) Länk Länk 2014/12/18

Senaste versionen*

Installation eller installation

Detaljerade instruktioner för att få teradata konfigurerad eller installerad.

Teradata SQL

Det här avsnittet ska åtminstone lista över de uteslutna sql-funktionerna som levereras med Teradata Database och även lista där det finns skillnader mellan TD och ANSI-standarden.